Evangelie van Thomas

Evangelie van de Waarheid

Evangelie van Filippus

Donder, volmaakt bewustzijn

Evangelie van Maria Magdalena

Het lied van de Parel

Gilles Quispel over de ontdekking van het Thomas evangelie

Rumi, De Herberg