Frits van Yperen, Aankomen in Openheid

Bronteksten gnostiek

Zarathustra's Bergrede

Christendom

Het wonder van Griekenland, Pericles en Plato

Aramese 'Onze Vader'

Portretten Fayum

De andere betekenis van Eva en Maria Magdalena in de gnostiek

Ego, schaduw, zelf volgens Jung

De weg van de held, Joseph Campbell

Mystiek

Carlos Castaneda over Don Juan

Varia